Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Sinds 1926 levert HEMA het bewijs: een beter, leuker en makkelijker leven hoeft niet duur te zijn. Een unieke combinatie die je in geen enkele andere winkel vindt. Dat maakt HEMA écht HEMA.

IVM sensibiliseert op zaterdag 27 april bezoekers over veiligheid recyclagepark

Op de Wereldveiligheidsdag – dit jaar op zondag 28 april – wordt traditioneel stilgestaan bij het belang van een veilige en gezonde werkplek. 
IVM draagt veiligheid hoog in het vaandel en organiseert daarom jaarlijks naar aanleiding van de Werelddag een ruime sensibilisatiecampagne. Vorige jaren werd de focus telkens gelegd op de eigen medewerkers én de bezoekers van de afvalenergiecentrale te Eeklo.

Dit jaar voegt IVM een extra dimensie toe aan de campagne, en wordt gefocust op het recyclagepark als werkplek én ook als plek waar flink wat inwoners langskomen om hun afval- en materiaalstromen te sorteren.

Een ongelukje op het recyclagepark loert vaker om de hoek dan men zou vermoeden. Daarom wil IVM niet enkel de parkwachters wijzen op de veiligheidsaspecten van hun job, ook de bezoekers worden gevraagd om enkele veiligheidsnormen in acht te nemen bij het bezoek aan het recyclagepark.

IVM vraagt aandacht voor:

 • de juiste lichaamshouding bij het manipuleren van de afvalstromen (voorkomen van rugklachten, spierletsels)
 • voorzichtigheid bij het manipuleren van scherpe voorwerpen (voorkomen van snijwonden)
 • geen gsm gebruik tijdens het manipuleren van afvalstromen, want dat leidt af (voorkomen van valwonden, verstuikingen)
 • het betreden van trappen en treden, zeker bij het dragen van afval (valgevaar)
 • niet gooien met afval (kwetsen van andere bezoekers op het park)
 • asbest aanvoeren op het recyclagepark? Altijd verpakt!
 • opletten met het manoeuvreren met voertuigen op het park: je bent niet de enige bezoeker (verkeersongevallen)
 • opgelet met kinderen op het recyclagepark: het is géén speelplaats…

IVM wil niet te belerend overkomen, maar is oprecht begaan met ieders gezondheid en veiligheid. Daarom wil IVM het recyclageparkbezoek zo comfortabel mogelijk laten verlopen en wordt iedereen verzocht om zich veilig te gedragen tijdens het bezoek.

Op zaterdag 27 april schenken de parkwachters extra aandacht aan de veiligheid van de bezoekers en zullen hen er over aanspreken. De parkwachters zullen de bezoekers die dag dan ook op gepaste wijze bedanken voor het veilige gedrag met een leuke attentie.

Bron: persbericht IVM

Wat doet IVM (Integraal Verantwoord Milieubeheer)?

 • verwerking van de restfractie van het gewoon en grof huisvuil.
 • ophaling van gewoon huishoudelijk afval (restafval en gft), van het grofvuil en van het klein gevaarlijk afval en sinds 2020 ook voor de bronophaling van beperkte hoeveelheden asbestplaten en -leien.
 • verzorgt de selectieve inzameling van papier/karton, glas en PMD.
 • inzameling van KGA, oliën en vetten, harde plastics, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, batterijen, EPS.
 • compostering van het ingezameld groenafval.
 • exploitatie van recyclageparken in Eeklo, Deinze (2 locaties), De Pinte, Evergem, Lievegem (3 locaties), Nazareth, Sint-Laureins/Kaprijke (Bentille), Sint-Martens-Latem en Zulte
 • bewustwording rond afvalproblematiek.
 • ondersteuning bij steden en gemeenten bij het eigen afvalbeleid.

De gemeenten en steden bepalen hun eigen afvalbeleid en leggen hierin eigen accenten. Binnen het werkingsgebied van IVM wordt zoveel mogelijk uniformiteit tussen de gemeenten nagestreefd.

Geplaatst op: 25 april 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen