Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Basic Travel vakantiewoningen heeft een uitgebreid aanbod van vakantiewoningen, villa’s en bungalows in Frankrijk, Italië, Spanje, België, Duitsland en Luxemburg.

IVM breidt de bronophaling van asbest uit

De Vlaamse Regering wil de regio tegen 2040 asbestveilig. Vele asbesttoepassingen worden verwijderd, maar het blijft belangrijk dat dit ook op een veilige manier gebeurt. Daarom organiseert IVM al sinds 2020 met steun van de OVAM een bronophaling van hechtgebonden asbesttoepassingen bij particulieren en bedrijven.

Het gaat in beide gevallen wel om kleine hoeveelheden die op een veilige en efficiënte manier kunnen worden opgehaald en verwerkt, tegen zeer voordelige kostprijs dan nog. Voor grotere hoeveelheden asbesthoudend materiaal beveelt IVM nog steeds aan om de verwijdering te laten doen door erkende firma’s omdat zij steeds de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen.

Het project van IVM doelt eerder op de “doe het zelver”, maar focust daarbij wel in zeer sterke mate op het naleven van veiligheidsvoorschriften. De inzamelresultaten ogen zeer mooi: er werd in 3,5 jaar tijd reeds ruim 5.400 ton asbest aan huis opgehaald.

Vanaf september wordt het bronophalingsproject nog verruimd: zo mogen er bij particulieren vanaf september max. 4 asbestzakken per adres worden aangeboden (vroeger was dit max. 2). In deze zakken mogen énkel hechtgebonden asbesttoepassingen aangeboden worden (ruimer dan enkel “golfplaten”). De procedure voor aanvraag en betaling blijft ongewijzigd, evenals de kostprijs voor een plaatzak (€ 30/zak).

Voor wat de inzameling in containers bij bedrijven, verenigingen of scholen betreft, blijft het aantal containers beperkt tot maximum 2. In deze containers mogen eveneens énkel hechtgebonden asbesttoepassingen aangeboden worden (ruimer dan enkel “golfplaten”). Ook hier blijft de procedure voor aanvraag en betaling ongewijzigd, evenals de kostprijs voor een container
(€ 170/container).

Modaliteiten voor het aanvragen van de bronophaling van asbest:

Ophaling bij particulieren: énkel voor asbest verpakt in bij de gemeente aangekochte platenzakken of bigbags

Waar aankopen?
Wie op de bronophaling een beroep wil doen, moet bij de gemeentedienst(en) platenzakken of bigbags aankopen. Per adres gaat het om maximum 4 stuks, omdat steeds kleine hoeveelheden worden beoogd.

Bij aankoop van een platenzak of bigbag krijg je twee veiligheidskits (wegwerpoverall, wegwerpmasker en -handschoenen evenals een handleiding met informatie over ‘veilig omgaan met asbest’). De platenzakken zijn gekeurd, met binnenzak en veiligheidssluiting zodat het tillen in de vrachtwagen en het transport naar de verwerker veilig gebeurt.

Kostprijs van zo’n zak of bigbag?
€ 30, all-in (dus inclusief veiligheidskit, transportkosten, verwerkingskosten – dit dankzij OVAM-subsidie!).

Wat mag er in?
Énkel hechtgebonden asbesttoepassingen, géén losgebonden asbest.
In kleine hoeveelheden; de zak of bigbag moet gesloten aangeboden worden.

Hoeveel aanbieden per adres?
Maximum 4. Wie in het verleden al 1 of 2 bigbags of platenzakken heeft aangeboden, mag nog een afroep doen tot het maximum aantal van 4 is bereikt.

Hoe de ophaling aanvragen?
Eens de zak of bigbag gevuld, moet de aanvraag voor ophaling worden ingediend bij IVM en dit via www.ivmmilieubeheer.be. Op de ophaaldag zelf moet de bigbag aan de openbare weg worden aangeboden.

Ophaling in containers: énkel voor landbouwbedrijven, scholen, verenigingen of KMO’s

Voor (landbouw-)bedrijven, kmo’s, verenigingen of scholen die kleine hoeveelheden hechtgebonden asbesttoepassingen willen laten verwijderen, bestaat de mogelijkheid om via het asbestproject afzetcontainers te bestellen.

Het gaat om maximum 2 afzetcontainers (ca. 15 m³ per container) per adres.

Waar aanvragen?
Wie zo’n container bestelt, moet beschikken over een landbouw- of ondernemingsnummer, of erkend zijn als organisatie door het gemeentebestuur. Daarom moet de aanvraag steeds worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Kostprijs voor zo’n container?
€ 170 per container. Hiervoor krijg je 2 veiligheidskits (wegwerpoverall, wegwerphandschoenen, wegwerpmasker, brochure), transport én verwerking inbegrepen. Indien nodig zorgt IVM voor een verwijderingsattest.

Hoe gebeurt de ophaling?
Eens de aanvraag goedgekeurd is door het gemeentebestuur, contacteert IVM een firma die op haar beurt de aanvrager zal contacteren om praktische afspraken te maken. Het is hier wel de bedoeling dat de container binnen de week wordt opgehaald nadat deze is geleverd op het afgesproken adres.

Wat met inzameling op het recyclagepark?

Ook op recyclageparken worden nog steeds kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest ingezameld. Het gaat evenwel om hechtgebonden asbesttoepassingen, die verpakt moeten worden aangevoerd. De verplichting om het materiaal te verpakken is opgelegd door de hogere overheid en hier wordt streng op toegezien.

Op de recyclageparken zijn doorzichtige zakken verkrijgbaar voor golfplaten, voor kleine stukken hechtgebonden asbest zijn er speciale asbestzakken verkrijgbaar. Contacteer de parkwachter om deze zakken af te halen vooraleer u met het asbest op het recyclagepark komt, want wie onverpakt asbestmateriaal aanlevert wordt teruggestuurd.

Persbericht: www.ivmmilieubeheer.be

Geplaatst op: 29 augustus 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen