Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
De bekendste naam onder bewuste consumenten met een aanbod dat zijn pluimen op het internet reeds verdiend heeft: uw garantie voor een geslaagd partnership!

IVM neemt op 28 april deel aan de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Op 28 april neemt IVM opnieuw deel aan de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk.
Die dag wil IVM nog een stapje verder gaan in de bewustmaking en vraagt IVM dat iedereen die op de site van de afvalenergiecentrale over de vloer komt, extra aandacht schenkt aan veiligheid.

IVM draagt veiligheid steeds hoog in het vaandel bij de uitvoering van de activiteiten en dit zowel op de site van de afvalenergiecentrale als op de recyclageparken. IVM beschikt over een interne preventieadviseur, heeft veiligheidsprocedures en stippelt een parcours van opleidingen uit voor alle werknemers. Daarnaast wordt er regelmatig gesensibiliseerd rond veiligheidsthema’s en de werknemers zijn zich bewust van de veiligheidsmaatregelen en -middelen die voorhanden zijn bij de uitoefening van de taken.

Focus op chauffeurs

IVM richt zich op de Werelddag voornamelijk op de chauffeurs van externe partners die de site van de afvalenergiecentrale in Eeklo aandoen: de huisvuilwagens die het restafval aan huis ophalen, de truckchauffeurs die grofvuilcontainers van recyclageparken aanvoeren en de chauffeurs die afvaltransporten van contractanten aanleveren.

Op 28 april wil IVM de chauffeurs sensibiliseren voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, hesje, bril, veiligheidsschoenen). Tezelfdertijd willen we hen ook bedanken voor hun veilig gedrag op de site én op de weg. Er wordt daarbij gekozen voor een persoonlijke aanpak naar de vrachtwagenchauffeurs: een kort gesprekje over de veiligheid, geflankeerd door banners en flyers. En daarnaast een leuke attentie!

Wekelijks 200 transporten op de site van de afvalenergiecentrale

IVM ontvangt ongeveer 200 vrachtwagens per week op de site in Eeklo. Veel chauffeurs doen de site meermaals per week aan, zeker zij die met de perswagens op weekdagen in de weer zijn om het restafval aan huis op te halen. Ook vanuit de recyclageparken uit de 15 gemeenten worden wekelijks gemiddeld in totaal zo’n 25 containers met grofvuil aangevoerd voor verdere behandeling en verwerking op de IVM site.

Onze eigen equipe chauffeurs en machinisten (5 personeelsleden) zorgt dan weer voor afvoer van de reststromen (bodemas, vliegas), samen goed voor zo’n 30 vrachten op weekbasis. Tenslotte ontvangt IVM ook transporten met chemicaliën of stoffen die nodig zijn voor de rookgasreiniging.

Alles samen dus flink wat kilometers afvaltransport in de nabije regio en wekelijks zo’n 400-tal in/uit bewegingen uit de cabines tijdens de bezoeken aan de verwerkingssite. Daarom vindt IVM het belangrijk om nog eens extra te sensibiliseren steeds de veiligheidsregels na te leven. De kans op een ongelukje loert immers in een klein hoekje, hoe alert iemand ook is.

Actie samen met collega afvalenergiecentrales en Belgian Waste-to-Energy

IVM voert deze actie niet alleen: alle afvalenergiecentrales in België nemen onder impuls van koepelorganisatie Belgian Waste-to-Energy (BW2E) deel aan het initiatief. Zo geven ze samen een sterk signaal en illustreren ze nogmaals dat de sector garant staat voor veiligheidsprocedures en hierover regelmatig sensibiliseert.

Persbericht: IVM – www.ivmmilieubeheer.be

Geplaatst op: 26 april 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen