Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Familycard

Verbetering doorstroming Meulestedebrug

Vanaf donderdag 19 januari worden wijzigingen uitgevoerd aan het kruispunt bij Meulestedebrug. De werken zullen 1 dag in beslag nemen. De verkeerslichten zullen hierbij korte tijd uitgeschakeld worden. De hinder zal beperkt zijn. Concreet komt het erop neer dat deze aanpassingen moeten toelaten dat het kruispunt in de spits ongeveer 150 voertuigen per uur extra moet kunnen verwerken. Dit kan bovendien zonder dat dit impact heeft op de veiligheid.

Het wegennet rond de werf van de Meulestedebrug is één van de punten die dagelijks rood kleurt op de verkeersoverzichten voor de stad Gent. De werken aan de brug en in de omgeving zorgen voor veel file rond deze werven. Het vierkant groen dat sinds 21 november op het kruispunt van de Zeeschipstraat (N456) met de Aakstraat werd ingevoerd voor meer verkeersveiligheid heeft de wachttijden niet doen afnemen.

Om het effect van de regeling de eerste dagen te milderen zijn daarom al zeer snel na de invoering een aantal bijsturingen gedaan. Na bijkomende observaties en simulaties zal het Agentschap Wegen en Verkeer komende week nog een aantal wijzigingen doorvoeren die de hinder moeten milderen. Samen met de tijdelijk extra spertijden die De Vlaamse Waterweg nv heeft ingevoerd voor de bediening van brug moeten deze ingrepen de doorstroming voelbaar verbeteren.

Inkorten oversteekplaats en nieuwe regeling

De voorziene wijzigingen aan het kruispunt zijn allemaal kleine ingrepen die gecombineerd een voelbaar effect moeten hebben. Het gaat om:

  • Het inkorten van de voetgangersoversteekplaats op de Zeeschipstraat (N456). Hierdoor worden de groentijden voor overstekende voetgangers korter en kan er meer groen gegeven worden aan gemotoriseerd verkeer.
  • Het verlengen van de groentijden van alle takken op het kruispunt. Er kan dus per groenfase meer verkeer over het kruispunt passeren.
  • Het verhogen van het aantal programma’s voorzien in de lichtenregeling om dynamischer te kunnen inspelen op de verschillende voertuigstromen naargelang het tijdstip van de dag. Er zullen doorheen de dag 4 programma’s actief zijn die inspelen op de specifieke drukte eigen aan dat moment van de dag (vb. In de ochtend zijn bepaalde kruispunttakken veel drukker dan in de avond. Deze takken moeten in de ochtend dus langer groen krijgen dan in de avond)

Spertijden bediening scheepvaart

Bovenop deze  aanpassingen aan het kruispunt heeft De Vlaamse Waterweg nv ook tijdelijk extra spertijden ingevoerd voor de bediening van de brug namelijk tussen 8u en 8u30 en tussen 17u en 18u. Dit betekent dat de Meulestedebrug vanaf nu op werkdagen niet bediend wordt voor de scheepvaart

  • tussen 7.00 uur en 8.30 uur
  • tussen 13.45 uur en 14.15 uur
  • tussen 17.00 uur en 18.00 uur 

Gemotoriseerd verkeer wordt in deze tijdsvensters dus niet opgehouden door de brug die open moet voor schepen. Dat moet een vlottere verkeersafwikkeling tijdens de spitstijden nog versterken. De partners zullen het effect van deze maatregelen monitoren. Voorlopig blijven de bussen van De Lijn wel nog rijden volgens de aangepaste dienstregeling.

Bron: De Vlaamse Waterweg nv

Geplaatst op: 18 januari 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen