Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Suprabazar, je vindt er alles
Aziatische hoornaar © Rato vzw
Foto: © Rato vzw

Aziatische hoornaar: verloren strijd?

Voorlopig valt het in het Meetjeslandse nog mee met meldingen van de Aziatische hoornaar maar waakzaamheid blijft geraden. De invasieve en agressieve wespensoort heeft zich sinds 2016 in Vlaanderen verspreid en experten gaan ervan uit dat het volledige uitroeien van de diersoort een onbegonnen zaak is.

De wespen zijn vooral schadelijk voor inheemse honingbijen en andere insecten die voor bestuiving van gewassen zorgen. De Provincie Oost-Vlaanderen gaat in samenwerking met RATO vzw en steden en gemeenten de strijd aan met de exoot. Half april lanceerde de Provincie een oproep naar de lokale besturen om in te stappen in een gecoördineerd beheer. Van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten reageerden 57 positief.

Wat als je de Aziatische hoornaar denkt te spotten

Onderneem vooral zelf geen actie maar maak melding via de website van Vespa-Watch. Zij zorgen voor een onderzoek en professionele opvolging. De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet in de coördinatie van de meldingen die via RATO vzw zal verlopen. De lokale besturen betalen het verwijderen van het nest. De kost van de bestrijding wordt zo laag mogelijk gehouden. Voor de inwoners van de lokale besturen die meedoen aan het gecoördineerde beheer is de bestrijding gratis.

Wat is de Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort die oorspronkelijk afkomstig is uit Zuidoost-Azië. Deze soort is echter een invasieve soort geworden in verschillende delen van de wereld, waaronder Europa.

Ze hebben een zwart lichaam met een karakteristiek gele segment op hun achterlijf en gele uiteinden aan hun poten, wat hen de bijnaam “geelpoothoornaar” heeft opgeleverd. De soort heeft zich vanuit Azië verspreid naar andere delen van de wereld, met name Europa. In Europa werd de soort voor het eerst waargenomen in Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien verspreid naar verschillende andere landen.

Doorheen het jaar evolueert het nest van de grootte van een pingpongbal naar een omvang van soms wel 1 meter. In de winter sterven darren en werksters, alleen koninginnen zoeken een overwinteringsplaats.

De Aziatische hoornaar is agressiever dan de inheemse Europese hoornaar, vooral in de nabijheid van hun nesten. Het dier is een gevaar voor bijenpopulaties omdat ze honingbijen als belangrijke voedselbron zien. Dit heeft grote gevolgen voor de bestuiving en de landbouw. De opkomst van de Aziatische hoornaar wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door ecologen en natuurbeschermers.

    Gedeeltelijke bron: persbericht Provincie Oost-Vlaanderen
    Foto © Rato vzw

    Geplaatst op: 23 mei 2024

    Handtassen Made By NeRo

    Made By NeRo: handgemaakte handtassen