Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Familycard
Meetjeslander.be
Foto: © Provincie Oost-Vlaanderen

Fietsbrug over Schipdonkkanaal in Landegem

De Provincie Oost-Vlaanderen steekt de schouders onder de bouw van een fietsbrug op de fietssnelweg F6 over het Schipdonkkanaal in Landegem (Deinze). Woensdag 7 februari werden de plannen voorgesteld aan de inwoners van Landegem. De fietsbrug zal het huidige steile en smalle pad aan de spoorbrug vervangen tegen eind 2026. Het project kan rekenen op aanzienlijke financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de stad Deinze. Andere partners in het project zijn de NMBS, Infrabel en De Vlaamse Waterweg.

De brug zal een belangrijke missing link wegwerken op de F6 tussen Gent en Brugge. Bovendien zal de nieuwe brug ook voor een betere verbinding zorgen met fietssnelweg F422 die langs het kanaal loopt tussen Deinze en Eeklo.

In opdracht van de provincie werkt Studiebureau SWECO, in samenwerking met alle partners, een ontwerp uit voor de fietsbrug en de aanrijroutes. Samen goed voor een traject van 0,8 km tussen de Stationsstraat en Olmweg. Het voorontwerp van deze route, en vooral de fietsbrug over het kanaal, werd op 7 februari 2024 voorgesteld aan de inwoners van Landegem. De keuzes in het ontwerp werden toegelicht:

  • Een ranke maar brede comfortabele stalen fietsbrug, passend bij de architectuur van de spoorbrug en aansluitend bij de omgeving.
  • Door een herschikking van de parkeerplaatsen in de Spoorwegstraat wordt de fietsweg doorgetrokken tegen het spoortalud tot aan het oude stationsgebouw.
  • Het kruispunt met de Stationsstraat voor de oversteek van de fietssnelweg naar Heiste wordt veiliger ingericht.
  • Richting Hansbeke sluit de fietsbrug aan op de Lambroekstraat die ingericht wordt als fietsstraat tot aan de Olmweg.
  • De parkeersituatie rond het station van Landegem zal deels worden gereorganiseerd, zodat het station goed kan functioneren als Hoppinpunt.

Wat is het EFRO-programma?

Via het Vlaamse EFRO-programma subsidieert Europa projecten in Vlaanderen die de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen. Zo draagt EFRO-steun bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies, én de realisatie van de Europese Green Deal. Bij fietssnelwegen zijn EFRO-middelen enkel mogelijk voor de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen.

Het project in Landegem ontvangt 40% EFRO-steun op de totale kostprijs, die geraamd wordt op drie miljoen euro. Dit komt neer op 1,2 miljoen euro Europese subsidie voor de bouw van de nieuwe fietsbrug. De helft van de investering wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen (€ 1,5 miljoen). De stad Deinze draagt ook 10% bij (€ 300 000). Deinze, NMBS, Infrabel, en De Vlaamse Waterweg stellen bovendien de nodige gronden ter beschikking voor de bouw van de fietsbrug en de aanrijhellingen.

Wanneer zal de fietssnelweg F6 Gent-Brugge klaar zijn?

Op dit moment is meer dan 50% van de geplande fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge gerealiseerd en befietsbaar. De Provincie is op dit moment ook bezig met de voorbereiding van de aanleg van twee nieuwe stukken F6 tussen Drongen en Landegem (circa 2,2 km – samen met Gent, Deinze en Infrabel). Infrabel maakt bovendien werk van de fietssnelweg tussen Aalter en Bellem en Hansbeke. Er wordt verwacht dat de F6 voor meer dan 80% gerealiseerd zal zijn in 2027. De volledige realisatie is gepland tegen 2030.

Bron: persbericht Provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst op: 08 februari 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen