Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
De bekendste naam onder bewuste consumenten met een aanbod dat zijn pluimen op het internet reeds verdiend heeft: uw garantie voor een geslaagd partnership!

Grote fusie tussen Gentse ziekenhuizen Jan Palfijn en Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas en Az Jan Palfijn gaven middels een intentieverklaring de start voor de oprichting van één grootstedelijk ziekenhuis, met meer dan 1300 erkende bedden. Ook tussen UZ Gent en AZ Jan Palfijn is er toenadering: daar is eveneens sprake van een intentieverklaring die UZ Gent deelgenoot zou maken van AZ Jan Palfijn.

De samenwerking tussen de verschillende partijen komt er op het moment dat de overheid toenemende eisen oplegt aan ziekenhuizen. Indien opgelegde criteria niet gehaald worden mag een ziekenhuis bepaalde behandelingen niet meer uitvoeren. De versnippering van diensten zou ook een inefficiënte inzet van publieke middelen in de weg staan.

Nog een voordeel van het samengaan is dat ziekenhuizen niet langer concurrenten moeten zijn in het vinden van vakbekwaam personeel. Dit moet leiden tot het verhogen van de medische en verpleegkundige zorg.

Het te volgen traject bij deze fusie omvat een stappenplan. In 2024 reeds staat de oprichting van een ziekenhuisgroepering op het programma, waarna een intens overleg komt met stakeholders zoals de vertegenwoordigers van personeel en artsen. Ook een grondige analyse op financieel en operationeel vlak maakt deel uit van het plan. In 2027 zou de gehele fusie een feit moeten zijn.

De intentieverklaring tussen UZ Gent en AZ Jan Palfijn is gericht op een samenwerking op het vlak van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en gespecialiseerde gezondheidszorg. Het doel daarbij is de toekomstige verankering van de publieke rol in de gezondheidszorg in de brede Gentse regio.

Geplaatst op: 26 januari 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen