Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Deba Meubelen is eerst en vooral een familiebedrijf, waarbij we ook alle betrokken partijen als familie beschouwen. We verkopen: meubelen, decoratie, verlichting, slaapcomfort, keukens en maatwerk.

Zorgbedrijf Meetjesland doet nieuwe aanvraag verguning Ter Caele

Zorgbedrijf Meetjesland staat voor een cruciaal moment in het realisatieproces van het langverwachte nieuwbouw woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem-centrum. Na de vernietiging van de eerder in 2022 aangevraagde vergunning, wordt nu een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Het verkrijgen van die vergunning is cruciaal voor dit nieuwbouwproject.

De raad van bestuur van het zorgbedrijf heeft het aanvraagdossier goedgekeurd voor de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe WZC Ter Caele. De aanvraag werd ingediend en nu is het vol spanning wachten op het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Het zorgbedrijf hoopt dat er niet opnieuw beroep wordt aangetekend.

Na de teleurstellende vernietiging van de eerst aangevraagde vergunning eind 2023, werd er hard gewerkt om het nieuwe aanvraagdossier zo robuust mogelijk te maken.

Voorzitter Leen Ysebaert : “We hebben al het mogelijke gedaan om, door een zo goed mogelijke samenstelling van het nieuwe aanvraagdossier, te bekomen dat we een nieuwe vergunning zouden krijgen. We willen natuurlijk vermijden dat we opnieuw een beroep tegen deze aanvraag zouden krijgen of dat een eventueel beroep zou worden gegrond verklaard. We hebben alle opmerkingen die de klagers formuleerden in het kader van het beroep tegen de eerste vergunning, ondervangen en zijn aan alle bezorgdheden tegemoet gekomen. Hierbij hebben we uitgebreid advies ingewonnen en de nodige specialisten inzake bemaling, bomen, natuur, diersoorten … betrokken om mogelijke schade aan natuur en omgeving, veroorzaakt door de bouwwerken, in kaart te brengen, die te voorkomen en als die schade onvermijdbaar is, die te remediëren en te compenseren”.

Piet Vanwambeke, algemeen directeur, vult aan : “Door aanpassingen aan te brengen aan de plannen, hebben we er voor gezorgd dat we een derde van de bomen op de site achter het bestaande WZC zullen kunnen behouden. Aan de zijde van de publieke parking, links en vooraan het bestaande gebouw, worden ALLE bomen behouden. Na de nieuwbouw, zullen we bovendien méér bomen terug planten dan dat er vergunningsplichtig zullen worden gerooid bij de opstart van de werf. De groenomgeving op de site zal, na realisatie, waardevoller zijn dan wat er nu aanwezig is. Ook gaan we, door te kiezen voor duurzame verwarmingstechnieken, voor een Co2—emissie-vrij WZC. Verder werden ook de voorziene bemalingstechnieken aangepast, zodat we met de werf zo min mogelijk schade zouden veroorzaken aan omliggende tuinen en bomen en, mocht er zich toch schade voordoen, dat die wordt gedetecteerd, beperkt en geremedieerd.”.

Het verkrijgen van deze omgevingsvergunning is cruciaal voor de voortzetting van het nieuwbouwproject, niet alleen voor het zorgbedrijf, maar vooral voor de huidige en toekomstige bewoners van Ter Caele. “We streven ernaar hen een kwaliteitsvol en comfortabel verblijf te bieden waar ze recht op hebben op hun oude dag. We hebben daarvoor, samen met het OCMW en de gemeente Evergem, ook de nodige budgetten vooropgesteld en deze, door het tijdsverlies en de stijgende bouwkosten in die periode, ook opgetrokken.”

Zorgbedrijf Meetjesland blijft vastbesloten om het nieuwe woonzorgcentrum Ter Caele te realiseren. “We hebben er alles aan gedaan,” aldus Ysebaert. “Nu is het tijd voor actie. Zonder deze vergunning kunnen we niet verdergaan met de realisatie van het nieuwe Ter Caele. We rekenen op een positieve uitkomst en een constructieve houding van alle betrokkenen; we roepen iedereen op om dit belangrijke project te steunen.”

Bron: persbericht Zorgbedrijf Meetjesland

Geplaatst op: 23 april 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen