Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
De bekendste naam onder bewuste consumenten met een aanbod dat zijn pluimen op het internet reeds verdiend heeft: uw garantie voor een geslaagd partnership!
Foto: © Zorgbedrijf Meetjesland

Zorgbedrijf Meetjesland zet in op duurzaamheid met uitbreiding zonnepaneleninstallaties

Zorgbedrijf Meetjesland zet zich in voor een meer duurzame toekomst in de zorgsector. Het zorgbedrijf zet verder in op de productie van groene stroom, door de installatie van nieuwe zonnepanelen op verschillende locaties in het Meetjesland. Op die manier wil het zorgbedrijf haar ecologische voetafdruk verminderen en meer eigen energie opwekken.

De nieuwste, derde fase van de uitbouw van het zorgbedrijf-zonnepark werd gerealiseerd door het plaatsen van bijkomende zonnepanelen op strategische locaties in drie van de vier gemeenten waar het zorgbedrijf actief is, namelijk WZC Ter Leenen in Deinze (Nevele), de assistentiewoningen van Ten Oudenvoorde (Evergem Ertvelde), de hoofdzetel pastorij Sleidinge (Evergem), en de groepswoningen ‘senioren onder de toren’ in de pastorijen Kleit en Adegem (Maldegem). Deze bijkomende zonnepanelen bouwen voort op de reeds bestaande installaties, met deze uitbreiding wordt het totale aantal zonnepanelen van het zorgbedrijf-zonnepark gebracht op 2.534 panelen.

Het verhaal van de zonnepanelen begon in 2008 toen het OCMW Maldegem, stichtend lid van het zorgbedrijf Meetjesland, een installatie van 118 KwP en 656 panelen installeerde op het nieuwe woonzorgcentrum Warmhof. Met deze installatie op een WZC was OCMW Maldegem toen pionier.
Sindsdien heeft het zorgbedrijf de installatie stelselmatig verder uitgebreid, met steeds performantere panelen op de daken van alle zorgbedrijf-huizen.

In 2019 werden 1666 PV-panelen toegevoegd op de platte daken van WZC Ter Hollebeke in Sleidinge, Ten Oudenvoorde in Ertvelde, Ter Leenen in Deinze en de assistentiewoningen Merlaen in Maldegem.
Dit jaar is een verdere uitbreiding gerealiseerd met 212 PV-panelen op verschillende locaties, waaronder de Pastorij in Kleit, de Pastorij in Adegem, de Pastorij in Sleidinge en de assistentiewoningen van Ten Oudenvoorde in Ertvelde.

De totale installatie omvat nu 2534 PV-panelen met een gezamenlijk vermogen van 884,34 kWp. Dit resulteert in een jaarlijkse opbrengst van 808.936 kWh, wat gelijk staat aan het jaarlijkse energieverbruik van 161 gezinnen. Deze indrukwekkende resultaten benadrukken de impact die het zorgbedrijf heeft op het gebied van duurzaamheid en laten zien hoe groene energiebronnen kunnen bijdragen aan een schonere en duurzamere toekomst.

“We zijn verheugd om onze duurzaamheidsinspanningen voort te zetten en onze zonnepaneleninstallaties verder uit te breiden,” aldus Piet Vanwambeke, algemeen directeur bij Zorgbedrijf Meetjesland. Voorzitter Leen Ysebaert vult aan: “Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen tonen we onze toewijding aan een groenere wereld, streven we ernaar om een positieve impact te hebben op het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn en willen we onze energiekosten beperken.”

Naast de uitbreiding van de zonnepaneleninstallaties heeft Zorgbedrijf Meetjesland ook verschillende andere duurzaamheidsinitiatieven ondernomen. Deze omvatten het vervangen van verouderde verwarmingssystemen door energiezuinigere alternatieven, zoals warmtepompboilers en SWW-vaten die zonne-energie benutten. Daarnaast is er geïnvesteerd in monitoringssystemen voor water, gas en elektriciteit om duurzaam om te gaan met middelen. Stookregimes zijn aangepast en klokken op ventilatiegroepen zijn geïnstalleerd om het energieverbruik te verminderen.

Zorgbedrijf Meetjesland blijft zich inzetten voor het bevorderen van duurzame praktijken en zal blijven zoeken naar nieuwe manieren om zijn milieu-impact te verminderen. Met deze recente uitbreiding van de zonnepaneleninstallaties is het zorgbedrijf vastbesloten om lokaal een leidende rol te spelen in de transitie naar een duurzamere samenleving.

Contactgegevens:
Zorgbedrijf Meetjesland
Sleidinge-Dorp 43
9940 Evergem
Tel: 09 210 30 70
www.zorgbedrijfmeetjesland.be

Persbericht: Zorgbedrijf Meetjesland

Geplaatst op: 25 maart 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen