Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Proximus is de grootste aanbieder van telecom producten en -diensten in België, met nationale dekking.

Minireeks ‘Achter de schermen’ van IVM te zien op AVS

Beter afval sorteren? IVM (Integraal Verantwoord Milieubeheer) wijst in november de weg in een minireeks ‘Achter de schermen’ op de regionale tv-zender AVS.

Wat gebeurt er met het opgehaalde afval? Worden écht alle plastic verpakkingen in de PMD-zak apart gesorteerd? Wordt het opgehaalde afval achteraf niet op één grote hoop gegooid en verbrand? Waarom wordt keukenafval in sommige gemeenten apart opgehaald? En mag een eierdoos nu wel of niet bij het oud papier?

Op deze en nog zoveel meer vragen geeft IVM een antwoord via haar verschillende informatiekanalen. Om eens ‘anders’ uit de hoek te komen, wordt in november op de regionale zender AVS een minireeks over ‘afval sorteren’ uitgezonden. Een blik achter de schermen bij de ophaling, sortering en verwerking van PMD, papier-karton en gft. De reeks geeft de kijker niet enkel een idee van de reis van het afval naar (eind)verwerking, er worden ook nuttige tips en tricks meegegeven en uitgelegd waarom de sorteerregels nu eenmaal nodig zijn.

Als extraatje duikt de reeks ook achter de schermen van de sortering van PMD dat eerst tientallen sorteerbanden passeert alvorens in 14 fracties apart te worden verzameld. Ook krijgt de kijker een rondleiding bij de productie van nieuw papier, dat wordt gewonnen uit oud papier. De reeks biedt als het ware een ‘VIP’ toer in de afvalwereld, waardoor duidelijk wordt waartoe onze sorteerinspanningen bijdragen.

Mini reeks in 3 afleveringen

Gedurende een 3-tal weken focust AVS in ‘Achter de schermen’ op het afvalgebeuren.

Een eerste aflevering gaat na ‘wat er gebeurt met de blauwe zak’. We volgen de ophaling aan huis, de overslag van het PMD-materiaal bij Renewi in Evergem en de sortering van het PMD bij Prezero (gevestigd in Evergem): de weg van de PMD-zak naar 14 uitgesorteerde verpakkingsstromen die klaar staan om bij een (eind) verwerker te worden gerecycleerd tot nieuwe producten. Te bekijken vanaf 5 november.

Aflevering 2 volgt de weg van het ingezamelde papier-karton. We volgen opnieuw de ophaling aan huis met de duo wagen waarin ook PMD wordt meegenomen, de overslag van het papier-karton bij Renewi in Evergem en de sortering van het papier-karton bij Stora Enso in Langerbrugge. Nadien zien we hoe het uitgesorteerde papier bij Stora Enso in een hypermoderne installatie wordt verwerkt tot … nieuw papier. De cirkel is helemaal rond. Te bekijken vanaf 12 november.

In de laatste aflevering wordt stilgestaan bij de inzameling van gft en het nut van selectieve ophaling. Aan IVM wordt gevraagd hoe de afvalstromen worden ingezameld en verwerkt, maar ook wat IVM doet om inwoners te helpen en te sensibiliseren om afval correct aan te bieden. Nadien volgt de camera de ophaling van gft in Merelbeke waarbij ook inwoners getuigen over het nut én het gebruiksgemak van deze selectieve ophaling. Te bekijken vanaf 19 november.

De eerste 2 afleveringen (PMD en papier-karton) worden gerealiseerd mede dankzij de steun van Fost Plus, het beheersorganisme dat instaat voor de recyclage van het verpakkingsmateriaal en hiervoor een beroep doet op de medewerking van de afvalintercommunales en lokale besturen.

De traditie om met de regionale zender samen te werken om te sensibiliseren over afval sorteren wordt verdergezet. IVM en AVS hebben stilaan een traditie om te sensibiliseren over het afvalgebeuren.

In 2006 werd de reeks ‘Schoon Schip’ geproduceerd: 12 weken lang werden afleveringen over verschillende afvalthema’s (van preventie over sorteren en recycleren tot verwerken) op de kijker losgelaten. De reeks werd ook ingeblikt en als educatief materiaal verspreid naar bibliotheken, educatieve centra…

In 2010 werd op de beide Oost-Vlaamse regionale zenders AVS en TV Oost ‘de Carry Kalender’ gerealiseerd: een samenwerking tussen alle Oost-Vlaamse afvalintercommunales die Carry Goossens strikten om zijn droom van een verjaardagskalender met afvaltips met ons te delen. Deze tips werden in een 8-tal afleveringen op ludieke manier bijeengesprokkeld en de gedrukte afvalkalenders werden in de hele provincie verdeeld via alle gemeentebesturen.

In 2021 bracht AVS 2 afleveringen in de reeks ‘Achter de schermen’ over IVM: in het voorjaar werd de introductie van de (nieuwe) gft-inzameling in een 4-tal IVM-gemeenten belicht en in het najaar volgde een aflevering over de verwerking van het restafval in de afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo.

De minireeks rond 3 afvaltopics die in november op de buis komt, bouwt dus verder op de traditie.

Toemaatje n.a.v. de ‘Week van het afvalteam’.

De week van het afvalteam is een initiatief van de VVSG en de Vlaamse Afvalintercommunales om respect te vragen voor het werk van de afvalophalers, recyclageparkwachters, netheidsmedewerkers en allen die begaan zijn met het ophalen en verwerken van het afval in onze gemeenten en steden. Deze week wordt traditioneel in november georganiseerd en dit jaar start de week op 14 november.

IVM verspreidt naar aanleiding van deze Week een extra editie van het IVMMagazine met enkele tips om afval correct aan te bieden aan huis, zowel als op het recyclagepark.

De minireeks over afval op AVS draagt evenzeer bij tot de bewustmaking van wat er met ons afval gebeurt en waarom we het op een correcte manier moeten aanbieden. Uit respect voor de afvalmedewerker, maar ook en vooral voor onze natuur!
Geen toeval dus dat deze reeks in november op de buis komt.

Meer informatie over afval sorteren, recycleren en verwerken op ivmmilieubeheer.be

Geplaatst op: 03 november 2022

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen