Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
De bekendste naam onder bewuste consumenten met een aanbod dat zijn pluimen op het internet reeds verdiend heeft: uw garantie voor een geslaagd partnership!
Vogelgriep ophokplicht Meetjesland oktober 2022
Foto: © kameleon.media

Ophokplicht pluimvee en vogels door vogelgriep

Na de uitbraak van vogelgriep in Beernem heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) een nieuw geval vastgesteld in Sint-Laureins. Voor beiden gemeenten geldt de beschermingszone (3km) en de bewakingszone (10km).

In het geval van Beernem valt het westelijke deel van Knesselare binnen de beschermingszone, binnen de bewakingszone valt het grootste gedeelte van Aalter op uitzondering van Lotenhulle en Poeke.

In het geval van Sint-Laureins vallen gedeelten van Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke binnen de beschermingszone. Binnen de bewakingszone vallen naast voornoemde gemeenten ook nog gedeelten van Lievegem, Evergem, Assenede, Maldegem en Sluis.

Binnen de zones gelden volgende maatregelen:

 • Ophokplicht / afschermplicht. Alle pluimvee en hobbypluimvee moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Professionele pluimveehouders moeten een inventaris opmaken. Ze krijgen de lijst van het FAVV en moeten deze lijst ook terug aan hen bezorgen.
  • Hobbyhouders (ook gezinnen die één of enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben) moeten hun dieren ophokken, maar hoeven geen inventaris binnen te brengen.
 • Vinkenzettingen: kunnen niet doorgaan, houders gelegen in de zone kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.
 • Duivensport: duivenhouders in de 3 km-zone moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en kunnen niet deelnemen aan wedstrijden, duivenhouders gelegen in de 10 km-zone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen maar mogen niet deelnemen aan wedstrijden.
 • Het eten en drinken geven aan pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels drinken te geven met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de afgebakende gebieden zijn verboden.
  • Dit verbod geldt niet voor de doorvoer over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
 • Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan het FAVV worden gemeld.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om de dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen.

Meer info via de influenzalijn van het FAVV op tel. 0800 99 777 of www.favv-afsca.be.

Gedeeltelijke bron nieuwsbrief gemeente Aalter. Foto © kameleon.media

Geplaatst op: 05 oktober 2022

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen