Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Suprabazar, je vindt er alles

Elia en landbouworganisaties ondertekenen nieuwe protocolovereenkomst

Afgelopen juli, hebben Elia en de vertegenwoordigers van acht Belgische landbouworganisaties een protocolovereenkomst ondertekend over de organisatie van de werkzaamheden die de netbeheerder in landbouwgebied uitvoert en de vergoeding die voor de landbouwers wordt voorzien.

Deze overeenkomst biedt een uniform en juridisch kader voor alle actoren van de sector. Er worden duidelijke afspraken gemaakt die een vlotte uitvoering van de werkzaamheden op het terrein mogelijk moeten maken. Er wordt een werkgroep opgericht om de samenwerking verder te zetten.

Gelet op het feit dat 44,6% van de oppervlakte van het Belgische grondgebied door landbouw wordt ingenomen (oppervlakte cultuurgrond – Statbel 2022) en het meer dan 8918 km hoogspanningsverbindingen en 807 hoogspanningsstations telt, bevinden er zich een aantal hoogspanningsinfrastructuren in of in de nabijheid van landbouwzones en -exploitaties. Vanuit die vaststelling hebben Elia en een aantal landbouworganisaties zich samen gezet om het protocol, dat van 2012 dateert, te herzien.

Het nieuwe protocol houdt rekening met de uitdagingen waarmee de sector vandaag wordt geconfronteerd. Alle betrokken partijen engageren zich om ook nieuwe ontwikkelingen op het terrein met betrekking tot de impact van de infrastructuur voor het elektriciteitsnet en
de landbouwactiviteiten verder in overleg op te volgen. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht.

Een protocol waarin de landbouwactiviteit centraal staat

De protocolovereenkomst biedt alle partijen een uniform en transparant juridisch kader wanneer een elektriciteitsinfrastructuur in een landbouwzone ligt. De concrete punten van de overeenkomst zijn onder meer:

  • hoe de organisatie van de werkzaamheden moet verlopen
  • welke vergoedingen er verbonden zijn aan de aanwezigheid van de infrastructuur en aan eventuele schade die tijdens werkzaamheden wordt veroorzaakt

Het protocol bestaat uit twee delen: één deel heeft betrekking op de aanwezigheid van de infrastructuur op een landbouwterrein en een ander deel betreft de werkzaamheden die met deze infrastructuur gepaard gaan. Wat deze twee aspecten betreft, zijn er telkens een aantal artikelen die specifiek bedoeld zijn voor de exploitanten en een aantal die zich tot de eigenaars van landbouwgronden richten. De verstrekte informatie hangt af van het type van infrastructuur (bovengronds of ondergronds). Er zijn ook een reeks bijlagen. Zo maakt dit protocol voor iedere partij een eerlijke en transparante behandeling mogelijk.

Bovenop het landbouwprotocol komt er een gerichte begeleiding

In al haar projecten streeft Elia naar een transparant communicatiekanaal op maat van elke betrokken partij. Naast de protocolovereenkomst, die een korte didactische inleiding zal krijgen, zal Elia in september een website publiceren met specifieke informatie voor de eigenaars en de landbouwexploitanten.

Op dit ogenblik is de protocolovereenkomst beschikbaar via volgende link (deel landbouwers): compensatiemaatregelen (elia.be).

Persbericht: Elia

Geplaatst op: 23 augustus 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen