Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
The Ghentist
Zorgbedrijf Meetjesland enquëte 2022-23

Goed rapport voor Zorgbedrijf Meetjesland

Zorgbedrijf Meetjesland heeft in het najaar van 2022 een uitgebreide tevredenheidsmeting gehouden onder de bewoners van hun 5 woonzorgcentra en 169 assistentiewoningen. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid over verschillende aspecten van de dienstverlening.

Tussen 15 oktober en 15 november 2022 gingen neutrale enquêteurs persoonlijk langs bij bewoners. De familieleden van bewoners in de woonzorgcentra konden dan weer een vragenlijst invullen. 560 bewoners en familieleden namen anoniem deel aan de bevraging, die door het externe bureau Bing research werd afgenomen en verwerkt. De resultaten tonen hoe tevreden bewoners zijn met o.a. kamerinrichting, maaltijdvariatie en vriendelijkheid van het personeel.

Er werden twee belangrijke kernindicatoren en tien thema’s in kaart gebracht. Op algemene tevredenheid, de eerste kernindicator, scoort onze woonzorg heel goed, met een score van 90% tevreden tot heel tevreden bewoners en 80% tevreden tot heel tevreden familieleden. De beste leerling van de klas is WZC Ter Hollebeke, het woonzorgcentrum in Sleidinge, met een score door bewoners van 100%. Bewoners vinden het een fijne sfeer, voelen zich veilig en geven aan dat er respect is voor hun privacy.

Dat vertaalt zich ook in de tweede kernindicator, waar gevraagd werd of ze het zorgbedrijf zouden aanbevelen aan anderen: 89% van de bewoners en 84% van de familieleden zou ons aanbevelen. Scores van bewoners voor onze huizen variëren tussen de 85% en 94%, bij de familie tussen 72% en 91%. Vooral de familie in Ten Oudenvoorde liet via de tevredenheidsmeting blijken dat zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Deze resultaten en ook de meer gedetailleerde uitslagen per vestiging zijn terug te vinden op de website van het zorgbedrijf. Deze resultaten van de bewonersbevraging zijn van onschatbare waarde voor Zorgbedrijf Meetjesland. We streven naar hoogwaardige zorg en diensten die aansluiten bij de behoeften van onze bewoners. De feedback en de resultaten van de bevraging laten ons toe om gericht te werken aan verbeterpunten. We willen alle bewoners en familieleden bedanken voor hun waardevolle bijdrage. Hun feedback stelt ons in staat om de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend te verbeteren.

Persbericht: Zorgbedrijf Meetjesland

Geplaatst op: 27 juli 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen