Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
The Ghentist
Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Foto: © Provincie Oost-Vlaanderen

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De Provincie Oost-Vlaanderen maakt een beleidsplan ruimte op. Dat is een duidelijke visie op onze beschikbare ruimte. Van 21 april tot en met 19 juli 2023 loopt het openbaar onderzoek en kan je je mening geven over het plan. In die periode kan je deelnemen aan heel wat info- en participatiemomenten om zo het plan te leren kennen en je mening te geven. Op maandag 22 mei, van 19 tot 21 uur vindt in Eeklo (Bibliotheek, Molenstraat 36) het enige infomoment in het Meetjesland plaats.

Op 22 maart stelde de provincieraad het beleidsplan ruimte voorlopig vast. Naast het ontwerp beleidsplan is er een ontwerp plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt waarin de effecten van het beleidsplan op het milieu worden bestudeerd. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 21 april tot en met 19 juli 2023, kan iedereen reageren op het ontwerp beleidsplan ruimte en het ontwerp plan-MER.

Hoe je dat doet, lees je op de website oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Na de verwerking van alle reacties wordt het definitieve beleidsplan opgemaakt, en naar verwachting begin 2024 definitief vastgesteld.

Participeren

De Provincie Oost-Vlaanderen wil, ook bij dit beleidsplan, maximaal inzetten op burgerparticipatie. Hoe we omgaan met onze ruimte gaat namelijk iedereen aan. De Provincie organiseert verschillende info- en participatiemomenten waarop ze het ontwerp beleidsplan graag voorstelt:

  • Een publieksmoment op zaterdag 29 april waarop je kan kennismaken met ruimtelijke planning en op een eenvoudige manier meer kan ontdekken over het beleidsplan ruimte. Iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig.
  • Toelichtingen in mei en juni 2023 in Oudenaarde (Ename), Sint-Niklaas, Eeklo en Aalst.
  • Een interactieve tentoonstelling die rondreist in de provincie. Ze legt kort uit wat het beleidsplan ruimte inhoudt.

Provinciaal beleid voor onze ruimte

Onze ruimte is eindig. We zorgen dus maar beter voor een gedegen visie op onze beschikbare oppervlakte. Welke maatschappelijke functies moeten waar tot bloei komen en waar willen we open ruimte vrijhouden? Op dergelijke vragen formuleerde de Provincie Oost-Vlaanderen een antwoord in het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Het beleidsplan formuleert een strategische visie voor het provinciale ruimtelijk beleid tot 2050. Aan die visie zijn beleidskaders en acties tot 2035 gekoppeld.

Persbericht: Provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst op: 27 april 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen