Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Proximus is de grootste aanbieder van telecom producten en -diensten in België, met nationale dekking.

vzw VIVA Ertvelde lanceert projectenfonds voor WOW-projecten

De vzw VIVA Ertvelde, de vzw achter Zomerfeest Ertvelde, lanceert een projectenfonds om bewoners en organisaties te ondersteunen die het dorp aantrekkelijker maken. De vzw heeft het over WOW-projecten: originele en buitengewone initiatieven die de sociale banden versterken, de kwaliteit van leven verbeteren en de betrokkenheid met het dorp vergroten. Voorstellen voor 2023 zijn welkom tot 14 maart. Projecten die de banden tussen de Ertveldenaren versterken kunnen tot €5.000 steun genieten.

Het eerste weekend van juli heeft een vaste plek op de kalender van Ertvelde, dan is er Zomerfeest Ertvelde. Het Zomerfeest is evenwel meer dan feesten. Het gaat over samen dorp maken, over mensen weerzien en nieuwe mensen ontmoeten, over kleur geven en samen fier zijn op ons dorp.

Opbrengst van het Zomerfeest breder inzetten

Het zomerfeest ontstond vanuit de noodzaak om geld in het laadje te brengen voor investeringen in de vrije basisschool en het parochiecentrum van Ertvelde. Ook in de toekomst zal de opbrengst worden ingezet voor deze doelen, maar de vzw VIVA Ertvelde (de vzw die Zomerfeest Ertvelde organiseert) wil het oogmerk verruimen en ruimte maken voor andere initiatieven die kleur geven aan het dorp.

Verbondenheid tussen bewoners en met het dorp vergroten

De vzw mikt vooral op sociale en culturele projecten die de verbondenheid van bewoners onderling en met het dorp vergroten. Bart Van Herck: “Het kan alle richtingen uit, we rekenen op de creativiteit van de inwoners. Misschien zijn er mensen die een dorpsreus willen maken voor in stoeten, terug lokale radio willen brengen, een burgerschapsproject rond luchtkwaliteit opstarten,… ze maken allemaal kans. Belangrijk is dat alle Ertveldenaren er van meeprofiteren.”

Kandidaturen voor 2023 welkom tot 14 maart 2023

Vanaf 2023 kunnen elk jaar projectvoorstellen worden ingediend die door de vzw VIVA Ertvelde worden beoordeeld. De eerste projectvoorstellen moeten vóór 14 maart 2023 worden ingediend. De maximale steun bedraagt €5.000.

Meer info: het volledige reglement en het formulier voor kandidaatstelling, is te vinden op de website van zomerfeest Ertvelde. Contact: Bart Van Herck, voorzitter vzw VIVA Ertvelde, info@zomerfeestertvelde.be, 0477 26 34 33.

Persbericht: vzw Viva Ertvelde

Geplaatst op: 14 januari 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen