Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Suprabazar, je vindt er alles

Wateronttrekkingsverbod in Oost-Vlaanderen

Sinds gisteren geldt in Oost-Vlaanderen een wateronttrekkingsverbod op onbevaarbare waterwegen en publieke grachten. Een gedeeltelijk oppompverbod was reeds van kracht. Het verbod beslaat 23 van de 139 onttrekkingszones in de provincie.

Voor het Meetjesland belangrijk:

  • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl)
  • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
  • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl) tot monding Vaart van Eeklo
  • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
  • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.

Er worden uitzonderingen gemaakt. Raadpleeg daarvoor www.gouverneuroost-vlaanderen.be/tijdelijk-onttrekkingsverbod-onbevaarbare-waterlopen.

Geplaatst op: 17 juni 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen