Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Scarlet is een telecombedrijf dat telefonie, digitale televisie, internet en GSM-diensten aanbiedt.
WZC Ter Leenen
Foto: © Zorgbedrijf Meetjesland

Woonzorgcentrum Ter Leenen onthult toekomstplannen

Het woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele van Zorgbedrijf Meetjesland heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke transformatie ondergaan, waarbij verschillende renovaties en verbeteringen zijn doorgevoerd. In samenwerking met het OCMW Deinze wordt de infrastructuur van WZC Ter Leenen stap voor stap gemoderniseerd en geoptimaliseerd, om zo het welzijn van bewoners en medewerkers te bevorderen. Tegen einde 2026 zullen de oudste kamers volledig gerenoveerd zijn.

Het WZC Ter Leenen bestaat uit een nieuwbouwvleugel uit 2012 met 54 wooneenheden en een oude vleugel uit 1994, met 22 wooneenheden. Het is vooral die oude vleugel die de laatst jaren stapsgewijs onder handen werd genomen. Zo werden er nieuwe kleedkamers voor het personeel geïnstalleerd, werd de keuken volledig vernieuwd, werd de oudbouw van 1969 en de kapel gesloopt en werden de 22 kamers van de afdeling ‘t Vlietje’ opgefrist. Op de nieuwbouw werd een grote installatie van zonnepanelen geplaatst en, omdat het gebouw te klein werd, dienden tijdelijke bureau-units geplaatst te worden.

Samen met het OCMW Deinze, ondernam Zorgbedrijf Meetjesland nu een strategische oefening om de verdere, laatste stappen in het renovatietraject te formuleren en te plannen. Zo zal nog worden voorzien in de verdere afwerking en voltooiing van de zolder in de oudbouw, de grondige renovatie van de 22 wooneenheden in de oudbouw ’t Vlietje en de aanleg van een generatietuin voor de bewoners. Om dit alles mogelijk te maken, wordt een deel van de terreinen van de campus Ter Leenen teruggegeven aan het OCMW Deinze, die deze deels zal verkopen en deels zal herinrichten.

Het geplande tijdspad en de aanpak zijn als volgt:

In 2023 wordt de zolder van de oudbouw verder afgewerkt en heringericht : er worden een personeelslokaal en een vergaderlokaal voor 40 personen geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de animatieruimte en de cafetaria, die momenteel te veel voor vergaderingen worden gebruikt, volledig teruggeven worden voor gebruik door de bewoners.

In 2023-2024 wordt ook een tweede reeks zonnepanelen op het dak van de oudbouw geïnstalleerd.

In 2024 zal de Stad Deinze een deel van het huidige grasperk aan de Graaf Van Hoornestraat omvormen tot een publieke generatietuin. Hier kunnen de bewoners van Ter Leenen, hun familie en bezoekers en de buurtbewoners elkaar ontmoeten. De werken worden geraamd op 350.000 euro en er werd een projectsubsidie aangevraagd bij LEADER. Op vraag van de bewoners zal worden voorzien in wandelpaden, zithoeken, dieren en een petanquebaan.

Vanaf 2025 wordt een grondige renovatie gepland voor de oudbouw-afdeling ‘t Vlietje. De 22 wooneenheden en de gemeenschappelijke ruimten en zithoeken worden grondig onder handen genomen, groter gemaakt en volledig gemoderniseerd. Ook worden een aantal bijkomende lokalen voorzien om een efficiënte werking mogelijk te maken. In 2023-2024 zal voor deze werken een architect worden aangezocht. De werken worden voorzien te starten in 2025 en zullen tot 2026 duren. Voor deze renovatie wordt door het OCMW Deinze en het zorgbedrijf een budget voorzien van iets meer dan 3 miljoen euro gereserveerd, inclusief BTW en erelonen.

Woonzorgcentrum Ter Leenen kijkt ernaar uit om deze transformaties en verbeteringen te realiseren, met het doel om een comfortabele en moderne omgeving te bieden aan onze bewoners en medewerkers. We blijven ons inzetten voor de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn.

Persbericht: Zorgbedrijf Meetjesland

Geplaatst op: 10 juli 2023

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen