Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Het betoverende Plopsa Hotel in De Panne telt 117 gethematiseerde kamers, een luxueus restaurant met aanpalend buitenterras, twee bars, drie vergaderzalen en een indrukkwekkende foyer.

Nieuwe fietsnelwegtunnel in Zelzate

Er komt, met Europese ondersteuning, een nieuwe fietstunnel in Zelzate. Deze zal onder de spoorlijn ter hoogte van de Beneluxlaan en de Denderdreve leiden. De tunnel zal voor een veilige, comfortabele en vlotte verbinding zorgen op fietssnelweg F424 tussen Zelzate, Sas van Gent en Terneuzen. Op de F424 sluit bovendien de F423 (Zelzate – Eeklo) aan, waarvan het laatste deel tussen Denderdreve en Tweedegidsenlaan ook wordt gerealiseerd.

Volgende partners zijn bij de ontwikkeling van de fietstunnel en de aansluitende fietsinfrastructuur in Zelzate betrokken: Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, lokale besturen Zelzate en Terneuzen, de Vlaamse Overheid, Provincie Zeeland, Projectbureau Gentse Kanaalzone, North Sea Port, polderbestuur, en NMBS). Ook kan de nieuwe tunnel rekenen op aanzienlijke financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het landsgrensoverschrijdend havengebied North Sea Port is een belangrijke economische motor met bijzonder veel tewerkstelling en dus een enorm fietspotentieel. Het fietsgebruik voor woon-werkverkeer in de Gentse Kanaalzone neemt jaar na jaar toe. Meer dan een kwart van de werknemers fietst er momenteel van en naar het werk. Degelijke, veilige fietsinfrastructuur is essentieel om het aantal fietsbewegingen verder omhoog te krijgen.

Broodnodige fietsinfrastructuur

Het netwerk van fietssnelwegen in en rond Zelzate, centraal in het Belgisch-Nederlandse havengebied, is in volle ontwikkeling. Voor de hele Kanaalzone is een fietsplan opgemaakt dat ook de fietssnelwegen omvat. De voorbije jaren kwam er overal in de haven nieuwe fietsinfrastructuur bij. Ten noorden van Zelzate is er op dit moment echter nog geen hoogwaardige fietsverbinding tussen de Vlaamse en de Nederlandse zijde van het havengebied.

De F423 tussen Zelzate en Eeklo is zo goed als volledig afgewerkt, maar begint op dit moment pas aan de Denderdreve. Samen met de geplande nieuwe fietstunnel wordt het ontbrekende traject van ongeveer 700 meter tot aan de Twee Gidsenlaan/Groenebriel de komende jaren gerealiseerd. Op dit traject wordt ook een verbinding gemaakt met de fietstunnel.

Daarna vervolgt de fietssnelweg F424 het laatste stukje richting Nederlandse grens langs de andere kant van de spoorweg. Ter hoogte van de landsgrens sluit de F424 aan op de hoogwaardige Nederlandse fietsinfrastructuur ter hoogte van de Beneluxlaan/Westkade. Ook van Nederlandse zijde wordt geïnvesteerd in de verbinding. ​

Europese steun voor grote investeringen

Met het Vlaamse EFRO-programma subsidieert de Europese Unie projecten in Vlaanderen die de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen. Op die manier draagt EFRO-steun bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies en de realisatie van de Europese Green Deal.

De kostprijs van de fietstunnel in Zelzate wordt begroot op 2,67 miljoen EUR. Veertig procent daarvan zal worden gefinancierd met EFRO-middelen. De rest zal worden gedragen door Infrabel, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Ontwerp en realisatie

Op dit moment wordt het ontwerp van de fietstunnel en de aansluitende infrastructuur op punt gesteld. In 2026 zou begonnen worden met de werken. De afwerking van de nieuwe fietstunnel is voorzien in de zomer van 2027.

Geplaatst op: 26 april 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen