Gratis het persbericht, nieuws, event... van je gemeente, vereniging of club op Meetjeslander? Neem contact op.
Deba Meubelen is eerst en vooral een familiebedrijf, waarbij we ook alle betrokken partijen als familie beschouwen. We verkopen: meubelen, decoratie, verlichting, slaapcomfort, keukens en maatwerk.
Fietsfeest Provincie Oost-Vlaanderen Partners Velo-City
Foto: © Provincie Oost-Vlaanderen

Partners fietsbeleid in bloemetjes op Oost-Vlaams Fietsfeest

De fietssnelwegen vieren in 2024 hun tiende verjaardag. In Oost-Vlaanderen moet de volledige realisatie van het netwerk van fietssnelwegen haalbaar zijn tegen 2040. Dat is wens die de Provincie uitdrukte tijdens haar fietsfeest dat op dinsdag 18 juni werd georganiseerd in de marge van het fietscongres Velo-City. Met het feest wilde de Provincie haar partners in het provinciale fietsbeleid bedanken en de realisaties van de afgelopen jaren in de kijker zetten.

Fietsfeest

Dat de samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen met de lokale besturen en andere partners loont, staat buiten kijf, want steeds meer Oost-Vlamingen kiezen voor de fiets.

Die partners werden dan ook bedankt tijdens het allereerste Oost-Vlaamse Fietsfeest op dinsdag 18 juni, georganiseerd door de Provincie. Tijdens het feest passeerden enkele realisaties van de afgelopen jaren de revue. Ook werd de meerwaarde van een goede samenwerking tussen verschillende ambitieuze partners in de verf gezet. De Provincie drukte de expliciete hoop uit dat die goede samenwerkingen in de toekomst voortgezet kunnen worden, en dat daarvoor de nodige middelen zullen worden voorzien.

Alle lokale besturen en bovenlokale organisaties werden in de bloemetjes gezet en kregen een gepersonaliseerd verkeersbord met de slogan ‘Hier wordt gefietst’. De Provincie hoopt dat het bord een bijzonder plekje krijgt in het gemeentehuis of op een andere drukbezochte plek in de gemeente.
Provinciaal fietsbeleid

De Provincie Oost-Vlaanderen voerde de afgelopen jaren een doorgedreven fietsbeleid. Zo coördineerde ze zelf de uitbouw van het fietssnelwegennetwerk en stond ze ook voor een groot deel in voor de eigenlijke realisatie, samen met een waaier aan partners.

Steden en gemeenten konden rekenen op forse provinciale subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur. Bovendien ondersteunt de Provincie de lokale besturen ook bij andere elementen van hun fietsbeleid, bijvoorbeeld bij de opmaak van fietsroutekaarten.
Fietssnelwegen

Het netwerk van fietssnelwegen werd tien jaar geleden uitgetekend. De fietssnelwegen zijn fietsverbindingen tussen grotere steden en economische centra en vormen de hoofdaders waar bovenlokale en lokale fietsverbindingen op aansluiten. De totale lengte van het netwerk in Vlaanderen bedraagt 2.800 kilometer. Daarvan is op dit moment al 2.037 kilometer befietsbaar.

In Oost-Vlaanderen is er 677 kilometer fietssnelweg vastgelegd, waarvan op dit moment al 483 kilometer in gebruik is. De voorbije tien jaar werd er in Oost-Vlaanderen 115 kilometer gerealiseerd waarvan verschillende fietstunnels en -bruggen.

Op dit moment wacht in Oost-Vlaanderen nog 194 kilometer fietssnelweg op realisatie. Rekening houdend met het realisatietempo van de afgelopen jaren maakt de Provincie zich sterk dat de volledige realisatie tegen 2040 haalbaar moet zijn.

Investeren in fietsinfrastructuur

De afgelopen 10 jaar investeerde de Provincie 38 miljoen euro in het fietssnelwegennetwerk. De Oost-Vlaamse steden en gemeenten konden rekenen op 44 miljoen euro subsidie voor in totaal 135 kilometer aan fietspaden en 9 fietstunnels op het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Bovendien subsidieerde de Provincie de gemeenten voor maar liefst 12 miljoen euro verdeeld over 51 projecten voor lokale fietsinfrastructuur. Dat brengt de totale investering in fietsinfrastructuur de afgelopen 10 jaar op 94 miljoen euro. Een deel daarvan werd gefinancierd via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid.

Persbericht: Provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst op: 18 juni 2024

Handtassen Made By NeRo

Made By NeRo: handgemaakte handtassen